Rəvayət əsaslı təfsir

Rəvayət əsaslı təfsir, məsur və ya nəqli təfsir Quranı onun şərhi ilə bağlı hədislərdən istifadə etməklə şərh edən təfsir növüdür. Şiələr rəvayət əsaslı təfsirlərində Peyğəmbərin (s) və məsum imamların (ə) hədislərindən istifadə edirlər.

Ətraflı